Afsnit 4
Home
Forord
Afsnit 1
Afsnit 2
Afsnit 3
Afsnit 4

Lands- og Jubilæumsstævner

Det første medlem af Greve Skytteforening der deltog aktivt i et Landsstævne var tømrer Hans Peter Petersen. Og det var i det syvende almindelige Gymnastik og Skyttestævne, der blev holdt fra den 24. til 27. juni i 1908 i Silkeborg. Hvormange der har deltaget i efterfølgende  Landsstævner, er der ingen oplysninger om, men stævnerne blev holdt med syv års interval. Under 1. Verdenskrig 1914 til 1918 var der ingen stævner. Men i 1921 blev Landsstævne genoptaget og de blev afholdt i Fredericia, men hverken fra dette eller de efterfølgende stævner har der været oplysninger.

Da Landsstævnet i 1942 skulle holdes, var der igen krig. Men i 1947 lykkedes det at holde Landsstævne i Odense, og dengang var der deltagelse fra Greve Skytteforening. Fem mand drog afsted med den daværende formand Ewald Larsen som chauffør i egen bil, og de kom hjem næstedags aften.

Siden dette stævne har der næsten hver gang været deltagere fra foreningen. Det var der også til De Danske Skytte- og Gymnastik og Idræts­foreningers 90 års jubilæumsstævne i 1952, der blev afholdt i Vingsted. To af skytterne fik den oplevelse at få lov til at køre i bus sammen med gymnastikpigerne, og det var dengang noget af et privilegium, for også på det område var tiden en anden. Der blev passet på pigerne. Blandt andet var der, i hvert hjørne på det store friluftsareal af militæret rejst to teltlejre. En til pigerne og et herrerne. Og ved pigelejren gik Hjemmeværnet døgnvagt. Dog uden våben. Også ved dette Jubilæumsstævne fulgte den mangeårige formand for GI. Roskilde Amts Skytteforening, H. P. Hansen, hver dag intens med i resultaterne på skydebanen. Når en skytte fra amtet kom ud efter endt skydning, skulle H. P. Hansen høre resultatet, som blev noteret og ofte fulgte der en saglig kommentar. Ved landsstævnerne i 1961 og 1966, der begge blev holdt i Vingsted, deltog foreningen også. Det gjorde man også i 1971 i Ulfborg. Der var der tre deltagere fra Greve. En i klasse 4. og to i klasse BK.  Det var Lisbeth Herum og Birthe Andersen, der fik en henvendelse om at stille sig til rådighed for en optagelse til TV, der for første gang sendte fra et Landsstævne. Det var i øvrigt også første gang, at skydesporten overhovedet blev præsenteret i TV. Udsendelsen, hvori Carsten Fischer var reporter, blev sendt samme aften. Så der var trængsel på Ulfborg Fritidscenter, som var det eneste sted man på Landsstævnet kunne se TV.

 

Faneborg ved indgangen til Landsstævnet i Ulfborg i 1971

Véd landsstævnet i 1994 i Svendborg havde foreningen 19 deltagere med. Blandt dem Ole Kjenner, der blev vinder af terrænskydningen i veteranklassen, og modtog både guldmedalje og Vejle Amts ærespræmie. Skydningen foregik på Nordenbrogård, som ligger på Tåsinge, og hvor ejeren havde stillet et dejligt areal til rådighed.

 

Skytterne får egen kasserer

På den ordinære generalforsamling i Greve Skytte-Gymnastik og Idrætsforening den 10. november 1953, var der som punkt 5 på dagsordenen: "Forslag fra bestyrelsen, at hver idrætsgren skal have sin egen kasse, og bestyrelsen skal fordele midlerne fra fælles fester efter bedste skøn." De to kasser der tales om, var en for Skytter og en for Gymnastik og Idræt, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

På et bestyrelsesmøde den 29. december 1953 vedtog man følgende referat: "Det til bestyrelsen af generalforsamlingen overdragede hverv, at tage stilling til deling af kassen, fik følgende løsning: Skytterne får et startbeløb på 500 kroner, medens resten af formuen samlet i en kasse overdrages til gymnastik og idræt at administrere, og være ansvarlige for overfor den årlige generalforsamling.

Til kasserer for skytterne blev valgt Henning Andersen.

Referatet blev underskrevet af den samlede bestyrelse:

  • Hans Erik Christiansen,
  • Ewald Larsen,
  • Johannes Pedersen,
  • Henning Andersen,
  • Valdemar Kristensen,
  • Leif Hansen,
  • Inger Hansen.

Samarbejdet mellem Greve Skytteforening og Greve Idræts Forening (GIF) forsatte stadig. Blandt andet ved forhandlinger med Greve Kommune. Men i 2001 endte dette samarbejde, da Greve Skytteforening 21. Kreds besluttede igen at være selvstændig.

Så skæbnen har været, at for hundrede år siden blev foreningen Greve Skytteforening stiftet som en selvstændig foreriing, kun for skytter, men i løbet at årene blev moderafdeling til Greve Skytte-Gymnastik og Idrætsforening. Og nu i hundredeåret er Greve Skytteforening igen en selvstændig forening, og kun for skytter.

 

Foreningen gennem 100 år

Når nu Greve Skytteforening, som var foreningens navn ved stiftelsen, den 7. marts 1902, kan fejre 100 års jubilæum, er det oplagt at tænke tilbage, og ikke mindst på alle de medlemmer, der gennem årene har bakket op om foreningen og udført så meget uselvisk arbejde. Uden deres entusiasme havde vi ikke haft de bane- og klubhusforhold, som vi nu er beriget med. Når man tænker på de forhold som stifterne af foreningen og deres nærmeste efterfølgere havde, så har vi nu nogle forhold, som de end ikke har haft fantasi til at forestille sig. Vi har nu fuldt udbyggede baner på 15, 25 og 50 meter. Vi har "foden under eget bord", da vi ejer både arealet, som 25 og 50 meter banerne er anlagt på, og klubhusene. Nu runder vi de hundrede år, og et jubilæumsønske kunne være, at vi igen fik en større aktiv medlemskreds. Den måtte gerne vokse fra de nuværende 87 medlemmer, til de 150 som vi havde for år tilbage.

Bestyrelsen i jubilæumsåret består af følgende: Øverst fra venstre Helmer Djervig, Tage Andersen, kasserer Lis Jutte Jensen, Leif Bærtelsen og formand Jon Luckmann Hansen. Nederst Ejler Farsig og Henning Hansen.

Formandslisten

For tiden før 1938 må listen over foreningens formænd tages med et vist forbehold, da de ældste protokoller desværre ikke eksisterer mer. Rækkefølgen er i forbindelse med 50års jubilæet i 1952 rekonstrueret efter samtaler med ældre medlemmer.

1902 - 03

Gårdejer Jacob Andereasen, Toftegård, Greve

1903 - 05

Parcelist Jens Jensen, Greve Main

1905 - 07

Gårdejer Christian Olsen, Bækgård, Greve

1907 - 11

Tømrer Niels Nielsen, Jerismosen, Greve
Ole Hansen, Greve Main
Jens Jensen, Greve by
Hans Larsen, Greve (ved Lyshøj)
Holger Andersen, Greve by
Peder Jørgensen, Nordholm, Greve by
Anders Sørensen, Greve Strand
Holger Andersen, Greve by
Jens Nielsen, Vesterbjerg, Greve by
Kristian Kristensen, (Gendarmen), Gjeddesdal. Efter hans afrejse fra Gjeddesdal, hvor han tjente som karl, forsvandt protokollerne fra 1902 til 1938.

1938 - 45

Niels Olsen, Greve by

1945 - 49

Ewald Larsen, Bjerringgård, Jeriesmosevej

1949 - 53

Johannes Christiansen, Greve by

I 1953 skete der en økonomisk opdeling af Greve Skytte- Gymnastik og Idrætsforenings dengang ni afdelinger, der alle fik egen formand og bestyrelse. Skytterne forsatte under navnet "21. Kreds -Greve Skytteforening" og til formand valgtes:

1953 - 59

Henning Andersen, Greve by

1959 - 61

Gilbert Jensen, Greve

1961 - 64

Poul Hansen, Pilegård, Greve

1964 - 66

Jens Nielsen, Greve by

1966 - 68

Poul Nielsen, Hedely, Greve

1968 - 74

Tage Andersen, Stærkende

1974 - 76

Svend Vahlgren, Greve

1976 - 77

Hans Christiansen, Kildebrønde Landevej

1977 - 79

Henning Zibrandtsen, Kildebrønde Landevej

1979 - 80

Søren Sørensen, Elme Alle, Tåstrup

1980 - 88

Svend Vahlgren, Solrød Strand

1988 - 95

Henning Andersen, Greve by

1995 - 97

Ove Jensen, Hedelyparken, Greve

1997 - 01

Helmer Djervig, Søjlegården, Greve

2001 -

Jon Luckmann Hansen, Damhaven, Greve

 

 

ForordAfsnit 1Afsnit 2Afsnit 3Afsnit 4

 

[Home][Foreningen][Indbydelser][Hints][Resultater][Links]